Parkomat İhalesi
19.10.2017

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-  İlçemiz Merkez Coşkun Tezelli Sokak Girişinden, Tekel Meydanına kadar İsmail Saraç Caddesi 28 araç , Tekel Meydanından , Sebat Sokak ile Demirciler Caddesi Arası 5 araç, Tekel Meydanından, Paşayiğit Caddesi Kesişimine Kadar Demirciler Caddesi 35 araç, Demirciler Caddesinden, Hayribey Sokağa Kadar Dr. Tayyip Akalın Caddesi 40 araç, İsmet İnönü Caddesinden, Paşayiğit Caddesine Kadar Fevzi Çakmak Caddesi 40 araç, Hastane Caddesinden, Rasim Ergene Caddesine Kadar Paşayiğit Caddesi 55 araç, Demirciler Caddesinden, Fevzi Çakmak Caddesine Kadar Kazım Karabekir Caddesi 30 araç, Paşayiğit Caddesinden, Dr. Tayyip Akalın Caddesine Kadar Güven Sokak 8 araç, Cumhuriyet Caddesinden, Şube Sokağa Kadar Şehitlik Caddesi 30 araç, Şehitlik Caddesinden Paşayiğit Caddesi Kesişimine Kadar Hastane Caddesi 20 araç, Kurtuluş Caddesinden, Şehit Komando Er Levent Çembelli Sokağa Kadar Hayribey Sokak 20 araç olmak üzere toplam 311 araçlık parkomat ile otopark yerlerinin  2 (İki) yıllığına kiraya verilip işletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif  usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

 

2-    Muhammen Araç Sayısı    Muhammen Bedel Aylık  Muhammen  Bedel 2 Yıllık   Geçici Teminat

                        311                         22.478,27TL                      539.478,48TL            16.184,36,00TL    

                       

3- İhaleye katılacak olan isteklilerden istenecek belgeler;

a-      Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

b-      Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve imza sirküleri (2017 yılı vizeli)

c-      Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d-      İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

e-      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f-       Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge.

g-      İsteklilerin kamu ve bağlı kuruluşları uhdesinden bulunan  parkomat uygulamalarında tek bir sözleşmeye bağlı olarak en az 1 yıllık  parkomat (ücretli parklanma) uygulaması çalıştırdığına dair iş bitirme belgesi.

h-                  İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

i-        Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge.

j-        Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı.

k-      Belediyemize borcunun bulunmadığını gösteren belge.

4- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeninin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez         

5- İhalesi 19/10/2017 Perşembe günü saat  15.30’da Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi Keşan Belediye Binası Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi No:23/E Keşan/EDİRNE adresindeki  encümen salonunda  Encümen huzurunda yapılacaktır.

6- İhale ile İlgili idari ve eki teknik şartname Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00TL bedelle mesai saatleri dahilinde temin edilir.

 

  İLAN OLUNUR.

            

|