KİRALALIK DÜKKANLAR
14.11.2017

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK  MUHAMMEN BEDELİ

1

Büyük Cami Mah. Hal Geçidi Sok.No:3/14

3 YIL

 

İŞYERİ

453,60,TL

420,00, TL

2

Büyük Cami Mah.Cumhuriyet Meydanı No:5/3

3 YIL

 

İŞYERİ

864,00,TL

800,00.TL

3

Büyük Cami Mah.Hal Geçidi Sok.No:3/4

3 YIL

 

İŞYERİ

302,40,TL

280,00.TL

4

Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat No:23-F/10

10 YIL

37.46m2

İŞYERİ

2,376,00,TL

660,00.TL

5

Yukarı Zaferiye Mahallesi  Paşayiğit Caddesi Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat No:32-B/1

10 YIL

6.44m2

İŞYERİ

792,00TL

220,00.TL

6

Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat No:2-H/3

10 YIL

15.75m2

İŞYERİ

990,00,TL

275,00.TL

7

Büyük Cami Mah.İsmail Saraç Caddesi No:43

2 YIL

 

DÜĞÜN SALONU

7,500.00TL

   YILLIK 125,000.00.TL

 

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a-      Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

b-      Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.  (2017 yılı vizeli)

c-      Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d-      İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

e-      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f-       İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 14 Kasım 2017  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

 

 

İLAN OLUNUR

|