İşyerleri İhalesi
12 Aralık 2017

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK  MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi Çok Amaçlı Pazar Yeri 1. Kat B-Blok No:72

10 YIL

15.01

İŞYERİ

792.00.TL

220,00, TL

2

Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat B-Blok No:4-36

10 YIL

33.68

İŞYERİ

3.960.00.TL

1.100,00.TL

3

Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat F-Blok No:11

10 YIL

37.46

İŞYERİ

2.376.00.TL

660,00.TL

4

Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat D-Blok No:4

10 YIL

37.46m2

İŞYERİ

2.772.00.TL

770,00.TL

5

Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat F-Blok No:8

10 YIL

37.46m2

İŞYERİ

2.376.00.TL

660,00.TL

6

Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat B-Blok No:38

10 YIL

14.75m2

İŞYERİ

1.602.00.TL

440,00.TL

7

İzzetiye Mahallesi 1252 parsel

3 YIL

13.800m2

TARLA

180.00.TL

   YILLIK 2.000.00.TL

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a-      Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

b-      Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.  (2017 yılı vizeli)

c-      Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d-      İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

e-      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f-       İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

g-      Keşan Belediyesine  borcu yoktur yazısı.

4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 12 Aralık 2017  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İLAN OLUNUR

|