Dükkan Kiralama İlanı
18 Ocak 2018

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK  MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri  B-Blok No:11-29

10 YIL

30.89

İŞYERİ

3,168.00.TL

880,00, TL

2

Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri  D-Blok No:8

10 YIL

35,28

İŞYERİ

2.772.00.TL

770,00,TL

3

Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sok.. Çok Amaçlı Pazar Yeri  J-Blok No:1

10 YIL

16.66

İŞYERİ

1,584.00.TL

440,00.TL

4

Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri  B-Blok No:2-7

10 YIL

29,40

İŞYERİ

2.376.00.TL

660,00.TL

5

Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sok. Çok Amaçlı Pazar Yeri  J-Blok No:5-21

10 YIL

32.54

İŞYERİ

1,980.00.TL

550,00.TL

6

Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri  B-Blok No:37

10 YIL

15,80

İŞYERİ

1.584.00.TL

440,00.TL

7

Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri D-Blok No:6

10 YIL

37,46

İŞYERİ

2,772.00.TL

  770.00.TL

8

Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri  D-Blok No:5

10 YIL

37.46

İŞYERİ

2,772.00.TL

770,00.TL

9

Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sok. Çok Amaçlı Pazar Yeri  J-Blok No:2

10 YIL

16,66

İŞYERİ

1,584.00.TL

440,00,TL

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a-      Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

b-      Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

c-      Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d-      İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

e-      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f-       İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

g-      Keşan Belediyesine  borcu yoktur yazısı.

4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 18 Ocak 2018  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İLAN OLUNUR

|