Hizmet Alımı personelin işçi statüsüne geçişi ile ilgili tespit komisyonunca yapılan inceleme neticesinde başvuru değerlendirme sonuçlarını gösterir liste
31.01.2018

|

|