Dükkan Kiralama İlanı
22.02.2018

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK  MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat  F-Blok No:4

10 YIL

24.17

İŞYERİ

1,980,00.TL

550,00, TL

2

Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat B-Blok No:20

10 YIL

14,89

İŞYERİ

1,584,00,TL

 440,00,TL

3

Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat  B-Blok No:1

10 YIL

6,67

İŞYERİ

792,00,TL

220,00,TL

4

Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri 4. Kat A-Blok No:87

10 YIL

24,24

BÜRO

990,00,TL

275,00,TL

5

Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri 4. Kat A-Blok No:88

10 YIL

25.44

BÜRO

990,00,TL

275,00,TL

6

Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sok. Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat J-Blok No:7-19

10 YIL

31,48

İŞYERİ

1,980,00.TL

 550,00,TL

7

Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sok. Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat J-Blok No:8-18

10 YIL

31,48

İŞYERİ

1,980,00.TL

550,00,TL

8

Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri Bodrum Kat F-Blok No:6

10 YIL

22,87

İŞYERİ

1,980,00.TL

550,00,TL

9

Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sok. Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat J-Blok No:6-20

10 YIL

32,95

İŞYERİ

1,980,00.TL

550,00,TL

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  • Keşan Belediyesine  borcu yoktur yazısı.

4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 22 Şubat 2018  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İLAN OLUNUR

|