İş yeri ve tarla kiralama
15 Mart 2018

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat  B-Blok No:18

10 YIL

15.80 m2

İŞYERİ

1.440,00.TL

400.00TL

AYLIK

2

Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sokak  Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat J Blok No:10-16

10 YIL

31.48 m2

İŞYERİ

1,980,00,TL

 550,00,TL

AYLIK

3

Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sokak Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat  J-Blok No:11-15

10 YIL

31.48 m2

İŞYERİ

1.980,00TL

550,00,TL

AYLIK

4

Yukarı Zaferiye Mah.Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat B Blok No:19

10 YIL

15.80 m2

İŞYERİ

1.584,00,TL

440,00TL

AYLIK

5

Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat B Blok No:4-5

10 YIL

33.68 m2

İŞYERİ

3.168,00,TL

880,00,TL

AYLIK

6

Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat B-Blok No:3-6

10 YIL

31,48 m2

İŞYERİ

2.376,00.TL

 660,00,TL

AYLIK

7

Büyükcami Mah. Cumhuriyet Meyanı Eski Oto Terminali No:5/3

3 YIL

 

İŞYERİ

864,00.TL

800,00,TL

AYLIK

8

İzzetiye Mah 111 Ada 3 Parsel Tarla

3 YIL

3538,51 m2

TARLA

33,75.TL

375,00,TL

YILLIK

9

İzzetiye Mahallesi 129 Ada 58 Parsel Tarla

3 YIL

7944,29 m2

TARLA

99,00.TL

1100,00,TL

YILLIK

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  • Keşan Belediyesine  borcu yoktur yazısı.

4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 15 Mart 2018  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İLAN OLUNUR

|