İş yeri kiralama ihalesi
20 Eylül 2018 günü saat 15.30

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri Bodrum Kat  F-Blok No:3

3 YIL

24.17 m2

İŞYERİ

270,00.TL

250.00TL

AYLIK

2

Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri Bodrum Kat  F-Blok No:4

3 YIL

24.17 m2

İŞYERİ

270,00,TL

 250,00,TL

AYLIK

3

Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri Bodrum Kat  F-Blok No:6

3 YIL

22,87 m2

İŞYERİ

270,00TL

250,00,TL

AYLIK

5

Büyük Cami Mah. İsmail Saraç Cad.100.Yıl Pasajı 2. Kat No:70-71-72-73-74-75

3 YIL

153.89 m2

İŞYERİ

864,00,TL

800,00,TL

AYLIK

9

İzzetiye Mahallesi 129 Ada 58 Parsel Tarla

3 YIL

7944,29 m2

TARLA

99,00.TL

1100,00,TL

YILLIK

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  • Keşan Belediyesine  borcu yoktur yazısı.

4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 20 Eylül 2018  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İLAN OLUNUR

|