Dükkan Kiralama İhalesi
25.10.2018

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad  Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat B/Blok No:2

10 YIL

15.23 m2

İŞYERİ

1,800,00.TL

500.00TL

AYLIK

2

Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sok. Çok Amaçlı Pazar Yeri 1. Kat J/Blok No:27

10 YIL

16.68 m2

İŞYERİ

900,00,TL

 250,00,TL

AYLIK

3

Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri 1. Kat B/Blok No:15

10 YIL

15,50 m2

İŞYERİ

900,00TL

250,00,TL

AYLIK

4

Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sok.Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat J/Blok No:12/14

10 YIL

31,48 m2

İŞYERİ

2,160,00,TL

600,00,TL

AYLIK

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  • Keşan Belediyesine  borcu yoktur yazısı.

4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 25 Ekim 2018  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İLAN OLUNUR

|