İşyeri Kiralama İhalesi
28 Mayıs 2019

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NU

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK MUHAMMEN BEDELİ

1

İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4  Yaş Sebze Meyve Hali A Blok No:2  Keşan

3 YIL

200 m2

İŞYERİ

1.296,00TL

1.200,00TL

AYLIK

2

İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4  Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:5  Keşan

3 YIL

50,00 m2

İŞYERİ

540,00TL

500,00TL

AYLIK

3

İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4  Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:6  Keşan

3 YIL

50,00 m2

İŞYERİ

540,00TL

500,00TL

AYLIK

4

İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4  Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:12  Keşan

3 YIL

50,00 m2

İŞYERİ

540,00TL

500,00TL

AYLIK

5

İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4  Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:20  Keşan

3 YIL

50,00 m2

İŞYERİ

810,00TL

750,00TL

AYLIK

6

İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4  Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:Z-6 Keşan  ( Kapı ve Soğutma Sistemi Olmayan ) 

3 YIL

12,00 m2

BUZHANE

285,00TL

265,00TL

AYLIK

7

İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4  Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:Z-8  Keşan ( Kapısı Olan Fakat Soğutma Sistemi Olmayan )

3 YIL

12,00 m2

BUZHANE

285,00TL

265,00TL

AYLIK

8

İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4  Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:z-10  Keşan( Kapısı Olan Fakat Soğutma Sistemi Olmayan )

3 YIL

12,00 m2

BUZHANE

285,00TL

265,00TL

AYLIK

9

İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4  Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:Z-11  Keşan( Kapısı Olan Fakat Soğutma Sistemi Olmayan )

3 YIL

12,00 m2

BUZHANE

285,00TL

265,00TL

AYLIK

10

Yukarı Zaferiya Mahallesi 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi No:1/E Keşan

3 YIL

 

TUVALET

1.620,00TL

1.500,00TL

AYLIK

 

 

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.   

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;                                                                                   

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.( Sadece Umumi Tuvalet İhalesine Girecekler için.)

 

 

 

 

  • İhaleye vekâleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.( .( Sadece Umumi Tuvalet İhalesine Girecekler için.)
  • Şirket olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi Sayfası.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  • Keşan Belediyesine  borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.
  • İşyerleri için Kiralama İhalesine Girecek Olan Kişi veya Şirketlerin Yaş Sebze Meyve Ticareti Yapması Şarttır. Buzhaneler için Vergi Levhası istenecektir.

 

4-Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı.

5-İhale ile ilgili şartname Belediye mali hizmetler müdürlüğünden 500,00TL bedelle mesai saatleri dahilinde temin edilebilir.

6-İhale Geçici teminat bedeli ve güvence bedelinin yatırıldığına dair tahsilat makbuzu ihale anında gösterilecektir.

7-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 28 Mayıs 2019  günleri   saat 16.00’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

İLAN OLUNUR

|