İMAR PLANLARININ ASKI SÜRESİ SONA ERDİ

|

 Keşan Belediyesi’nin İller Bankası aracılığıyla hazırlattığı yeni imar planlarının askı süresi sona erdi.


28 Temmuz 2017-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıda kalan yeni imar planlarıyla ilgili vatandaşlar tapularıyla birlikte gelip yerleri ile ilgili bilgi sahibi olmuştu.

Askı sürecinin ardından yerleri ile ilgili planlara itiraz hakkını kullananların dilekçelerinin değerlendirme süreci başlamış oldu.

Keşan’a ait 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Merkez 1. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Kuzey Doğu Bölgesi 2. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Kuzey-Batı ve Güney Bölgeleri 3. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Doğu Bölgesi 4. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar planları 24 Temmuz 2017 tarih ve 2017/87-88-89-90 ve 91 Sayılı Belediye Meclis kararları ile onaylanmıştı.
|