İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2017 yılı istatistikleri açıklandı

|

 Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2017 yılı istatistikleri açıklandı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2017 yılında; 155 adet  (94.596 m2) yeni yapı, 34 adet (39.045 m2) tadilat, 17 adet (124.316 m2) yenileme, 1 adet (1349 m2) ek bina, 52 adet (10.017 m2) yıkım, 7 adet (11.763 m2) yeniden ruhsatlandırma yaptığı bildirilirken müdürlüğün toplamda 262 adet (279.828  m2) ruhsat düzenlediği açıklandı.

Müdürlüğün ayrıca 129 adet (105.341 m2) yapı kullanma izin belgesi düzenlediği, 349 adet de imar durumu düzenlediği belirtildi.

|