Keşan Belediyesi’nden Hafriyat Alanı Çalışması

|

Keşan Belediyesi, şehir merkezinde çevreye gelişi güzel atılan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye verdiği görüntü kirliliğini önlemek için yeni bir çalışma başlattı.             

 kesan-belediyesi-logoAşağı Zaferiye Mahallesi, 328 Ada, 1 Parsel numarasında 399.430,00 m2 yüzölçümlü Hazine adına kayıtlı taşınmazın 6.357,91 m2 lik kısım Keşan Belediyesi tarafından Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarını Depolama Sahası olarak kullanılmak amacıyla Keşan Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünden 5 yıl süreyle kiralandı,

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ilçemizde oluşacak hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının bu alanda depolanarak bertaraf edilmesi gerektiği belirtilerek “  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi ve kuruluşlar mücavir alan sınırları içinde “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi”  almakla yükümlü olup, hafriyat üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne müracaat ederek “Atık Taşıma ve Kabul Belgesi” almak zorundadırlar. “ denildi.

             5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun çevre ile ilgili 41. maddesinin 4. bendinde, ‘İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, 100 Türk Lirasından 3 bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı 5 bin Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir’ denilmektedir. Bu kapsamda belirlenen alanın dışında, izinsiz ve belgesiz döküm yapıldığı tespit edilmesi durumunda ilgili kanun maddelerine istinaden para cezası kesilecektir" ifadelerine de  yer verildi.

|