Keşan Belediye Meclisi 9 Kasım’da Toplanacak

|

 Keşan Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı 9 Kasım 2017 Perşembe günü yapılacak.

  • Belediyenin 2018 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi
  • Belediyenin 2018 Yılı Performans Programının Görüşülmesi
  • 25 Nolu Şehir İçi Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığının Yolcu Taşıma Ücret Tarifesi Taleplerinin görüşülmesi
  • Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin görüşülmesi
  • Büyük Cami Mahallesi ‘nde Keşan Belediyesi adına kayıtlı 29 Pafta, 345 Ada, 1 Parselde bulunan işyerlerinin satılası hususunun görüşülmesi
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelecek evrakların görüşülmesi.

|