Kollektör ve Şebeke Hattı

|

6508 km'lik kollektör ve şebeke hattı ile atık suları arıtma tesisine ulaştırıp halkımıza sağlıklı bir altyapı kazandırmayı amaçladık. Bu projede bütün işin %45,18'ini bitirdik.

|