Özcan belediye iktisadi teşekküllerinde işçi çalıştırılması ile ilgili bilgi verdi

|

 Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan, KHK ile belediye iktisadi teşekküllerinde işçi çalıştırılması konusunda bilgilendirmede bulundu.

Özcan’ın Keşan Belediyesi’nde KHK ile eski hükümlülerin işten çıkarılmak zorunda kalınması ile ilgili açıklaması şöyle:

Çok Kıymetli Keşan Halkı;

24/12/2017 tarih ve 696 sayılı KHK’nın 127. Maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen Geçici 24. maddeye istinaden, Belediyelerde hizmet alımı suretiyle çalışmakta olan personellerin şartları taşımaları halinde Belediye şirketlerinde işçi statüsünde çalışmaları yönünde hukuki düzenlemeler gerçekleşmiştir. Olağanüstü hal döneminde çıkartılan KHK’lar bakımından Meclis’ten yetki almaya gerek olmaksızın Bakanlar Kurulu düzenleme yapabildiğinden, söz konusu değişiklik Ak Parti iradesi doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Yapılan düzenleme ile; daha önce İdaremizde hizmet alımı suretiyle çalışan personellerin Belediye İktisadi Teşebbüsü olan şirketimizde işçi statüsünde çalışma yolu açılmışsa da, işçi statüsünde çalıştırılacak personeller bakımından 696 sayılı KHK’nın 127. Maddesinin a bendinde” Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartların” mevcudiyetinin aranması hukuka aykırıdır. Bu durum birçok işçimizin mağduriyetine yol açmıştır. Kaldı ki bahse konu düzenlemede eski hükümlülerin hakları göz ardı edilmiştir. Şöyle ki; 4857 sayılı İş Kanunun 30. Maddesi kapsamında “50’den fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde %3,  kamu işyerlerinde ise  %2 oranında eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü”  bulunmakta olup;  696 sayılı KHK’da bu madde ile ilgili herhangi bir atıf yapılmadığından maddenin uygulanabilirliği de tartışmalıdır. Bu sebepten KHK’nın aradığı şartları taşımayan eski hükümlü işçilerimizin Belediye şirketinde çalıştırılması mümkün olmadığından, sözkonusu eski hükümlü işçiler Ak Parti tarafından mağdur edilmiştir.

Oysa ki bahse konu KHK’dan önce Park ve Bahçeler ya da Temizlik İşleri Müdürlüğü gibi birimlerimizde eski hükümlülerin çalıştırılmasına İdaremizce olanak sağlanmış ve böylelikle eski hükümlülerin topluma kazandırılması  amaçlanmıştır. Bugün Ak Parti tarafından yapılan bu düzenleme ile;  hayata tutunmaya çalışan ve İdaremizce bu yönde desteklenen eski hükümlülerin ayakta kalma mücadelesine ket vurulmuştur. Ak Parti’nin bu mağduriyeti derhal gidermesi gerekmekte olup sosyal belediyecilik anlayışına inanan bir Belediye Başkanı olarak temennimiz de bu yöndedir.

Saygılarımla…”

|